Abortdebatt med unkna inslag

Abortdebatt med unkna inslag

Söndagens artikel i Dagens Nyheter där filosoferna och forskarna Espinoza och Peterson framfört att svensk abortlag behöver förnyas har inte otippat lett till en del reaktioner. Artikeln har legat i toppen bland mest lästa och i särklass den mest kommenterade. Och många har bloggat om den. Nu har flera debattörer lämnat replik, först ut var Ylva Johansson (S), där hon säger att kvinnor nu åter måste ta upp kampen för rätten att själva bestämma över sina egna kroppar.

Ylva Johansson ser artikeln som ett anti-abort-utspel

Artikeln av Espinoza/Peterson anser hon vara ett antiabort-utspel.

Eftersom forskarna menar att vissa aborter sker i en moralisk gråzon, innebär detta enligt Johansson att de kvinnor som tagit ett svårt beslut beskrivs som moraliskt tvivelaktiga:

Man kan med rätta fråga sig på vilka grunder Espinoza/Peterson sätter sig över kvinnors beslut genom att fördöma dem som moraliskt fel. Syftet är uppenbart politiskt.

Det förslag som Espinoza/Peterson lämnar har som syfte att göra det obehagligare och dyrare för kvinnor att genomgå en abort, skriver Johansson:

Att upptäcka att man oönskat blivit gravid är en enormt tung och svår upplevelse. Att ta ansvar för situationen och ta beslut om att fullfölja eller avbryta graviditeten är alltid, alltid ett svårt och stort beslut. Hur svårt och stort ett sådant beslut är tror jag få män kan föreställa sig.

De båda forskarnas förslag utgår ifrån den felaktiga uppfattningen att det bara är sträng lagstiftning som hindrar kvinnor från att göra abort i tid och otid, vilket inte är sant eftersom aborter ändå sker oavsett hur sträng lagstiftningen är, säger Johansson.

Kvinnor tar ansvar genom att göra abort (!)

För så stort är kvinnors ansvar för en graviditet att kvinnor världen över riskerar sitt eget liv för att i ett utsatt läge avbryta en oönskad graviditet, menar hon och beskriver sedan hur den fria aborträtten i Sverige gått hand i hand med en utveckling där barns rättigheter och livsvillkor stärkts:

Det är ingen slump att vi har både fri abort, världens bästa föräldraförsäkring, utmärkta förskolor och bra skyddsnät för barn och unga i vårt land.

Johansson anser att man istället för det unkna förslag Espinoza/Peterson lagt fram borde utrota barnfattigdomen, stärka kvinnors rättigheter globalt och ge alla barn och unga i världen rätt till utbildning och fred.

Abort ett svårt beslut – men abortfrågan får ej diskuteras…

Visst är det märkligt att feminister som Ylva Johansson ständigt upprepar att abort är ett svårt och stort beslut för den berörda kvinnan, men inte tillåter någon som helst diskussion om hur man skulle kunna få ner abortsiffrorna?

Vidare beskriver Ylva Johansson kvinnor som gör abort med risk för sina egna liv som ett slags hjältinnor som tar ansvar för sina graviditeter. Sanningen är snarare att många av dessa utsatta kvinnor bedömer att priset för att behålla barnet är så högt att de inte vågar behålla det. Men för de abortliberala feministerna är den enkla lösningen att tillhandahålla legal abort, så att kvinnorna under hygieniska former kan släcka livet på barnen de väntar!

Istället för att ifrågasätta den svenska abortlagen bör man utrota fattigdom och orättvisor för alla barn och alla kvinnor över hela jorden, anser Ylva Johansson. Kanske borde hon då själv ställa sig i spetsen för ett världsförbättrarprogram? Där målet förhoppningsvis är att skapa ett samhälle med god familjeplanering och abortförebyggande arbete samtidigt som alla barn välkomnas och ses som värdefulla resurser och inte en belastning för samhället?

Unga lider av otrygghet och psykisk ohälsa

Att Sverige tack vare aborträtten är ett så föredömligt samhälle för barn och unga är också en märklig slutsats! I Svenska Dagbladet publicerades häromdagen en skrämmande rapport om hur svenska ungdomar mår. Bland annat framkommer att närmare hälften av flickorna i övre tonåren lider av ångest och oro. Kan en av orsakerna till det möjligen vara samhällets starka sexfixering med utseendefixering och press på unga att tidigt ha sex, samt den stora andelen tonårsaborter där Sverige länge legat i topp i Europa?

Assarmo: Ylva Johanssons replik är den mest unkna!

Många har reagerat på Ylva Johanssons inlägg, däribland Bitte Assarmo som tycker att Johanssons replik är den som luktar mest unket:

Om vi dessutom går till enbart Sverige kan ingen tänkande människa hävda att samhället har blivit godare att leva i sen vi fick fri abort. Barn och ungdomar mår allt sämre, antalet aborter ökar stadigt, och könssjukdomarna sprider sig som en löpeld i detta kondomernas paradis. Hur går det ihop med Ylva Johannssons fagra politiska försvarstal för abortlagen och för hur fantastiskt Sverige har blivit sedan den infördes?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *