Norska läkarstudenter vill slippa delta vid aborter

Norska läkarstudenter vill slippa delta vid aborter

Ett stort antal norska läkarstudenter vill slippa utföra aborter. Det visar en enkätundersökning som gjorts vid centret för medicinsk etik på Oslo universitet och som redovisas för i det senaste numret av det norska läkarförbundets tidskrift. Tidskrift for Den norske legeforening. Trots att majoriteten av läkarstudenterna stöder norsk abortlag visar undersökningen att hela 27 procent av läkarstudenterna vill kunna reservera sig, dvs använda sig av vårdpersonalens möjlighet att vägra utföra eller hjälpa till vid abort på grund av samvetsbetänkligheter. Även bland abortförespråkarna vill 19 procent av läkarstudenterna kunna avstå från att medverka vid abort.

Abort är ett svårt ämne för många, säger Kersti Elisabeth Styren, ordförande för Norsk medisinstudentforening, till nyhetstjänsten ABCnyheter. Några vågar inte tala öppet om det och då kan man ha kvar fler frågor än svar, vilket ger en osäkerhetskänsla, menar hon:

Att ha god förståelse för vad abort innebär i allt från etik till själva genomförandet är viktigt när det gäller att acceptera det.

Det är glädjande att nästan var femte läkarstuderande redovisar att de har betänkligheter inför att utföra aborter, det visar att abort trots politiska påtryckningar från abortliberaler faktiskt inte är den okomplicerade fråga man vill göra gällande.

Fd abortliberal personal bytte sida efter ökad kunskap

Men vad Kersti Elisabeth Styren menar med uttalandet här ovan framgår inte riktigt klart tycker jag, man kan tolka det som att ökad kunskap om etik och praktik kring abort ger ökad acceptans för att släcka livet på vad som onekligen är människor i sin tidigaste livsfas.

Klassisk abortliberal retorik går ut på att det är den som har betänkligheter inför abort som det är fel på, inte aborterna i sig. Med ”rätt information”, menar man, kommer alla besvärande samvetsbetänkligheter hos den som själv står inför ett abortbeslut eller ska medverka vid utförandet av abort att avlägsnas lika effektivt som fostret det gäller.

Det märkliga är att de före detta abortliberala läkare och sköterskor som själva medverkat vid ett stort antal aborter men sedan kommit att bli abortkritiker, hävdar exakt detsamma. Det var när de fick förståelse för vad abort innebär som de tog avstånd från abortverksamheten. Insikten om att en liten människa kämpar för sitt liv inne i livmodern kan alltså göra att härdad abortpersonal byter sida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *