Om

Ja till livet OM

1. Abort är mord

Att döda en oskyldig människa är fel, även om den människan ännu inte är född, ofödda barn anses vara människor.

2. Livet börjar vid befruktningen, så ofödda barn är människor med rätt till liv

Vid befruktning skapas en mänsklig individ med en unik genetisk identitet som förblir oförändrad under hela hans eller hennes liv. Denna individ har en grundläggande rätt till liv, som måste skyddas. Jerome Lejeune, den franske genetikern som upptäckte kromosomavvikelsen som orsakar Downs syndrom, sa att;

”Att acceptera det faktum att en ny människa har kommit till efter befruktning är inte längre en fråga om tycke eller åsikt… Den mänskliga naturen av människan från befruktning till ålderdom är inte ett metafysiskt påstående, det är enkla experimentella bevis.”

3. Fostret känner smärta under abortproceduren

Maureen Condic, PhD, docent i neurobiologi och anatomi och adjungerad docent i pediatrik vid ”University of Utah School of Medicine”, förklarar att det ”mest primitiva svaret på smärta, ryggradsreflexen”, utvecklas vid åtta veckors graviditet, och lägger till att;

”Det råder allmän överenskommelse om att smärta upptäcks av fostret under den första trimestern.”

Enligt Kanwaljeet JS Anand, MBBS, DPhil, professor i pediatrik, anestesiologi och neurobiologi vid ”University of Tennessee Health Science Center”;

”Om fostret är längre gånget än 20 veckors graviditet, skulle jag anta att det kommer att kännas smärta hos fostret som orsakas av aborten. Och jag tror att det kommer att vara en svår och olidlig smärta.”

Bernard N. Nathanson, MD, den avlidne abortläkaren som avsade sig sitt tidigare arbete och blev en pro-life-aktivist, sade att när en abort utförs på ett 12 veckor gammalt foster;

”Vi ser [i en ultraljud bild] barnets mun öppen i ett tyst skrik… Det här är det tysta skriket från ett barn som hotas av utrotning.

4. Abort är dödandet av en människa, vilket trotsar Guds ord

Bibeln gör ingen skillnad mellan foster och spädbarn: det grekiska ordet brephos används i Bibeln för att hänvisa till både ett ofött barn och ett spädbarn. När ett barn blir till vid befruktning är han eller hon igenkänd av Gud, vilket visas i Jeremia 1:5:

”Innan jag formade dig i magen kände jag dig; och innan du kom ut ur moderlivet helgade jag dig.”

Det sjätte budet i Bibelns Gamla testamente, ”Du skall inte döda” (2 Mos 20:13), gäller alla människor, inklusive ofödda barn. I den hinduiska religionen säger den heliga texten Kaushitaki Upanishad att abort är en likvärdig missgärning som att döda sina egna föräldrar.

5. Aborter orsakar psykisk skada

En peer-reviewed studie publicerad i ”Scandinavian Journal of Public Health” fann att;

”Unga vuxna kvinnor som genomgår … abort kan löpa en ökad risk för efterföljande depression.”

En peer-reviewed studie publicerad i ”BMC Medicine” fann att kvinnor som genomgick en abort hade ”betydligt högre” ångestpoäng på ”Hospital Anxiety and Depression Scale” upp till fem år efter graviditetsavbrottet.

En peer-reviewed studie publicerad av ”Southern Medical Journal” av mer än 173 000 amerikanska kvinnor fann att kvinnor som aborterade hade 154% större risk att begå självmord än kvinnor som inte utfört en abort.

En studie publicerad i ”British Medical Journal” rapporterade att den genomsnittliga årliga självmordsfrekvensen bland kvinnor som gjorde abort var 34,7 per 100 000, jämfört med en genomsnittlig andel på 11,3 per 100 000 i den allmänna befolkningen av kvinnor.

En studie i ”Journal of Social and Clinical Psychology” av män vars partners hade utfört aborter fann att 51,6% av männen rapporterade ånger, 45,2% kände sorg och 25,8% upplevde depression.

6. Aborter minskar antalet adopterbara barn

Istället för att ha möjlighet att göra en abort, bör kvinnor ge sina oönskade barn till människor som inte kan bli gravida.

7. Selektiv abort baserad på genetiska abnormiteter (eugenisk avslutning) är öppen diskriminering

Fysiska begränsningar gör inte personer med funktionshinder mindre till människor. Människor med till exempel Downs syndrom bor hemma med sina familjer och är aktiva deltagare i samhällets utbildnings-, yrkes-, sociala och fritidsaktiviteter. Människor med Downs syndrom är uppskattade medlemmar av sina familjer och deras samhällen, och bidrar till samhället på en mängd olika sätt.

8. Kvinnor ska inte använda abort som preventivmedel

Det är omoraliskt att döda ett ofött barn för enkelhets skull.  ”Guttmacher Institute” rapporterade att 45% av alla kvinnor som gör abort varje år har gjort minst en tidigare abort, medan 8,6% av aborterna som rapporterades till ”Centers for Disease Control and Prevention” 2014 genomgicks av kvinnor som hade tre eller fler tidigare aborter. Detta tyder på att många kvinnor använder abort som preventivmetod, en grov och drastisk sorts försäkring.

9. Om kvinnor blir gravida bör de ta på sig ansvaret som följer med att föda barn

Människor måste ta ansvar för sina handlingar och acceptera konsekvenserna. Att ha samlag, även när preventivmedel används, medför trots allt en viss risk för graviditet. Det ofödda barnet ska inte straffas för ett misstag som gjorts av vuxna. Om kvinnor är oförberedda på att ta hand om sina barn bör de åtminstone adoptera bort dem.

10. Den ursprungliga texten till den hippokratiska eden, som traditionellt tagits av läkare när de svurit att praktisera medicin etiskt, förbjuder abort

Ett avsnitt av den klassiska versionen av eden lyder:

”Jag kommer inte att ge en kvinna ett pessar [en anordning som sätts in i slidan] för att förhindra en befruktning.”

Den moderna versionen av den hippokratiska eden, skriven 1964 av Louis Lasagna, förbjuder fortfarande effektivt läkare att utföra aborter i raden;

”Framför allt får jag inte spela på Gud.”

11. Abort främjar en kultur där mänskligt liv är disponibelt

Legaliseringen av abort sänder ett budskap om att människoliv har litet värde. Påven Franciskus fördömde ”’slit-och-släng-kulturen'” i januari 2014, och påstod att;

”det som slängs inte bara är mat och oönskade föremål, utan ofta människorna själva, som kasseras som ’onödiga’. Till exempel är det skrämmande att ens tro att det finns barn, offer för abort, som aldrig kommer att se dagens ljus.”

När vi säger till varandra att abort är okej, förstärker vi tanken på att människoliv är onödiga, att vi kan kasta bort allt eller vem som helst som stör oss .

12. Abort eliminerar potentiella samhällsbidrag av en framtida människa

Enligt den kände fotbollsspelaren Tim Tebow är ”anledningen till att jag är här” för att min mamma ignorerade råden från läkare som rekommenderade abort.

Det har också rapporterats att mammorna till underhållarna Celine Dion, Cher och Justin Bieber antingen fick rådet att göra abort eller övervägde ingreppet, men valde att föda sina barn istället.

13. Abort kan leda till framtida medicinska problem för modern

En studie publicerad av den peer-reviewed ”International Journal of Epidemiology” uppskattade att cirka 15% av missfall under första trimestern tillskrivs en tidigare historia av inducerad abort, och konstaterade att:

”Inducerad abort genom vakuumaspiration är förknippad med en ökad risk för första- trimester missfall under den efterföljande graviditeten.”

En kinesisk studie publicerad i den peer-reviewed ”Indian Journal of Cancer” fann ett samband mellan bröstcancer och en historia av aborter.

En studie publicerad i den peer-reviewed ”Cancer Causes and Control” fann att abort ”avsevärt är förknippat med en ökad risk för bröstcancer” och att ”risken för bröstcancer ökar när antalet [aborter] ökar.”