Seglar Piratpartiet vilse?

Seglar Piratpartiet vilse

Det nyligen genomförda EU-valet var en stor framgång för Piratpartiet, som skördade stora framgångar på sitt engagemang, bland annat i integritetsfrågor. Nu har de kanske ändå seglat lite vilse i sitt sjöslag mot integritetskränkande förslag. Rick Falkvinge skriver på sin blogg.

“Och under tiden fortsätter gammelpolitikerna och andra att komma med integritetskränkande och framtidsfientliga förslag” varvid Falkvinge som exempel nämner förslaget som kallats ”abortregister” i den nyligen lagda idépromemorian av Anders Milton.

Problemet är dock att det inte innebär någon ny databas. Utredningen avdramatiserar vad det egentligen handlar om:

Sverige finns i dag fem hälsodataregister. Dessa är läkemedelsregistret, medicinska födelseregistret, cancerregistret, patientregistret samt tandhälsoregistret. Samtliga hälsodataregister förvaltas på Socialstyrelsen. Generellt innehåller dessa register personnummer, men inte namn och adress.

Av någon anledning är dock personnummer för kvinnor som gör abort undantaget registrering; alla andra ingrepp som utförs på svenska sjukhus finns med.

Skälen till varför abort inte längre ska undantas är inte särskilt komplicerade:

Abortverksamheten kan i dag inte utvärderas kvalitets- och resultatmässigt beroende på att personidentitet gallras ut i de uppgifter som landstingen lämnar till Socialstyrelsen avseende aborter. Av samma anledning saknas möjlighet att göra heltäckande uppföljningar av komplikationer vid abort, utvärderingar av abortmetoder, eventuella risker med behandlingen samt uppföljningar av hälsan hos de kvinnor som genomgått en abort, eftersom ingen central registrering görs.

Genom att utveckla abortstatistiken till att omfatta personidentitet skulle kunskap avseende allvarliga fosterskador och kromosomavvikelser kunna förbättras. För att kunna bedriva bra övervakning av fosterskador behövs registrering av fullständigt personnummer även för kvinnor där graviditeten avbryts, och inte bara som i dag, för de kvinnor som fött barn med allvarliga skador eller kromosomavvikelser.

Abortstatistik där personidentitet inkluderas skulle dessutom innebära att det förebyggande arbetet avseende oönskade graviditeter skulle kunna förbättras eftersom socioekonomiska eller kulturella skillnader skulle kunna uppmärksammas.

Att Rick Falkvinge är den absolut mest tillgängliga av Sveriges politiska partiers ordförande, råder det ingen tvekan om. Därför skulle det vara intressant att se om han ville förtydliga om han verkligen anser att abort, av alla ingrepp som utförs på landets sjukhus, ska undantas från registrering, eller om han, i konsekvensens namn är emot ALL registrering av personnummer i sjukvårdens databaser. Men då omöjliggör man å andra sidan väldigt mycket bra forskning.

Vi väntar på svar, Rick.

UPPDATERING 1

Också Centerpartiets partisekreterare Anders Flanking har reagerat mot “abortregistret”.

Då hans pressmeddelande från Newsdesk var synnerligen kort passar bloggen på att citera hans argumentation i sin helhet:

– Förslaget om ett abortregister är integritetskränkande och ovanligt dumt. Sådana tankar måste förvisas till papperskorgen. Centerpartiet kommer att arbeta mot detta.

Bloggen väljer att också ge Anders plats att kunna utveckla sitt svar. Är det “ovanligt dumt” att behandla abort som alla andra ingrepp som görs på svenska sjukhus? Är det integritetskränkande att ens personnummer sparas vid alla andra ingrepp och operationer?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *