Modern arvshygien

Varje år satsar svenska landsting hundratals miljoner kronor på fosterdiagnostik. Den utökade fosterdiagnostiken, med kub-testernas målmedvetna mätning av oföddas nackspalt i syfte att hitta barn med downs syndrom, är eugenik, arvshygien, på industriell nivå. Kritiken växer mot statens stora resurssatsningar för att möjliggöra denna utsortering på grund av funktionshinder och ställer frågan hur långt samhället tänker sig att gå erbjuda föräldrar ”valfriheten” att välja bort dem med oönskade egenskaper.

Att välkomna livet ger glädje, kärlek… och starkare karaktär?

Den gångna helgen firades Livets söndag i kyrkor och församlingar på många håll i landet för att lyfta upp och hedra livet mitt i ett samhälle där dödens kultur lurar bekom knuten, med skyhöga aborttal och alltmer högljudda krav på dödshjälp. I en ledare i Världen idag  påminner tidningens chefredaktör…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Pojken med Downs syndrom förmedlar glädje över livet

Expressen  bjuder på en mycket läsvärd serie artiklar om föräldrar till barn med funktionsnedsättning och samhällets attityd kring detta. Idag publiceras en härlig artikel om Marie, mamma till Jesper som har Downs syndrom och ett hjärtfel han opererats för flera gånger. Hon berättar öppenhjärtigt om hur hon på grund av ett obearbetat…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Ge plats för mångfald i vårt samhälle!

Den omskrivna utvecklingen i Danmark där barn med Downs syndrom är på väg att rensas ut genom erbjudande av fosterdiagnostik och aborter till gravida kvinnor, väcker uppmärksamhet även i svenska media. I en ledare i Dagen påminner Birger Thuresson om att det råder stor enighet om att den biologiska mångfalden…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Docent i medicinsk etik varnar för fosterdiagnostik som ny form av arvshygien

På Newsdesk finns en tänkvärd och intressant artikel om fosterdiagnostik av Rurik Löfmark, hjärtspecialist och docent i medicinsk etik. Löfmark har besökt konferensen ”Fosterdiagnostik – individer och samhälle” som det Nordiska Ministerrådet nyligen anordnade i Oslo. När samhället bekostar fosterdiagnostiken är det en tydlig signal att man vill minska antalet…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

En hoppfull filmserie om människor med Downs syndrom på gång

Helena Isaksson är utbildad och verksam inom journalistik med inriktning på mänskliga rättigheter. Hon arbetar som frilansfilmare i Kalmar och intervjuades nyligen i Sveriges Radio Kalmar om sitt nuvarande filmprojekt: Just nu så gör jag fyra inspirerande och glada filmer om Downs syndrom, som förmodligen ska visas på Utbildningsradion till hösten. Helena Isaksson berättar att…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg