Hem » Ja till Livet Kräver

Ja till Livet Kräver

  • …att människans unika värde respekteras
  • …att utsorteringen av ofödda med oönskade egenskaper stoppar.
  • …en handlingsplan för att minska antalet aborter
  • …att en myndighet får i uppdrag att minska antalet aborter
  • …reella alternativ till abort
  • …abortförebyggande åtgärder, också från det att en kvinna blivit gravid.