Hem » Arkiv per kategori » Politik » Kristdemokraterna

Harmlöst valmanifest för Kristdemokraterna

Härom dagen lanserade Kristdemokraterna sitt valmanifest med de omtalade 89 vallöftena. Kristdemokraternas sociala patos samt fokus på familjer är naturligtvis inget nytt och dessa kraven verkar också vara dem som lokalt aktiva kristdemokrater lyfter upp mest. Den stridbara riksdagsledamoten Annelie Enochson, som flera gånger motionerat för en kvinnors rättigheter samt stopp av…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Partiledare för finska kristdemokraterna kritiserar Singer

I den debattartikel (på svenska) försvarar Päivi Räsänen, riksdagsledamot och ordförande för Kristdemokraterna i Finland, människans unika värde: Peter Singer konstaterar: ”Det finns djur vars anda är oavsett kriterium av högre värde än några människors. Schimpansen, hunden eller svinet har t.ex. mera utvecklad självkännedom än ett svårt utvecklingsstört barn eller en mycket…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Ny riksdagskandidat som vågat tala om abort

Sverige Radio har uppmärksammat en ny kandidat till Riksdagen som återfinns i toppen av listorna i Jönköpings län och Västra Götalands län Östra (Skaraborgs län), Andreas Carlson. Som ordförande för ungdomsorganisationen YES skrev han en debattartikel i tidningen Dagen för ett drygt år sedan. Varje år genomförs drygt 35000 aborter…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Är abortkritik ”extremism”?

Extremister måste hållas borta från politiskt inflytande i de etablerade partierna, skriver Carina Hägg i en debattartikel i Dagen, och varnar för att ge grogrund för religiös extremism. Till sådan räknar hon även krtik mot abort. Högermuslimska och högerkristna grupper erbjuder idag medvetet eller omedvetet en grogrund där extremism kan växa…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Riksdagskandidaten Roland Utbult till storms mot ”människofientlig teknik”

Den populära sångaren, fd folkpartisten och nyblivna kristdemokraten Roland Utbult går i det senaste numret av Kristdemokraten och i GT/Expressen till mycket starkt angrepp mot abortinriktad fosterdiagnostik. Utsorterande fosterdiagnostik är ett av de mest skrämmande inslagen i vår tid. Den står i bjärt kontrast till varje människas okränkbara värde. De…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Ja till Livet-medlemmar vann provval till riksdagen

Ja till Livets medlem och styrelseledamot Tuve Skånberg vann tydligen provvalet till riksdagen för kristdemokraterna i Skåne, precis som en av föreningens andra medlemmar, Lennart Sacredeus, gjorde, men då för Dalarnas län. Skånberg, som bland annat går till val på ett stopp för flickaborter och för samvetsklausul i vården har en…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Pressmeddelande: Ja till Livet välkomnar regeringens uppdrag om en nationell satsning på palliativ vård

Pressmeddelandet på Newsdesk Socialminister Göran Hägglund konstaterar i en debattartikel 25 november på SvD Brännpunkt att det finns bristande kunskaper i vårdfrågor, etik och bemötande, vad gäller palliativ vård och meddelar att för att vården i livets slutskede ska förbättras ”kommer regeringen ge Socialstyrelsen i uppdrag att – i samråd…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Hägglund kritiserade Tännsjös nyttoetik vid inledningstal för barnmorskor

Vid sitt inledningstal till barnmorskekonferensen igår kritiserade socialminister Göran Hägglund i skarpa ordalag den nyttoetik konferensens huvudtalare Torbjörn Tännsjö förespråkar.   ”Det finns värden som är allmängiltiga i alla länder. Eller rättare sagt borde vara det. I Kina har man sedan flera år satt i system att välja bort foster som…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Hägglund inför barnmorskekonferens: ”Jag är kritisk mot Tännsjös syn på människovärdet”

Idag kan vi läsa i media att socialminister Göran Hägglund är nöjd med den aktuella apoteksförsäljningen. Det må vara som det vill med det, men något han inte är nöjd över är dock åsikterna hos barnmorskeförbundets huvudtalare. Som inledningstalare vid deras årliga konferens, idag (just nu), har tidningen Världen idag frågat Hägglund om…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Vad gör Statens medicinsk-etiska råd?

Varje år föds flera hundra barn med alkoholskador, orsakade av mammans missbruk. Efter en lång process presenterades tidigare under året ett förslag på hur en ny lag skulle kunna se ut, som skulle möjliggöra tvångsvård av gravida missbrukare för det ofödda barnets skull. Förslaget har stöd både från politiker och partier,…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Pålsson om abortregister

Socialutskottets Chatrine Pålsson (kd) konstaterar i Västervikstidningen att bland ”Miltons förslag till hur vi kan förstärka det förebyggande arbetet så att antalet oönskade graviditeter minskar”, att fokus på utredningens förslag har hamnat frågan om ett nationellt abortregister: ”Det som väckt mest intresse är Miltons förslag till ett nationellt abortregister. Tänk om…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Märkligt uttalande av Kd:s partisekreterare

Kristdemokraternas partisekreterare Lennart Sjögren försvarar sin partiledning i en artikel i tidningen Dagen. Han menar att Kd inte alls gjort någon svängning i (bla) abortfrågan, utan att allt är som det varit – i alla fall sen nittiotalet. ”I abortfrågan har också en arbetsgrupp sett över och uppdaterat vårt medicinsk-etiska program. De föreslår,…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Tvångsvård av gravida missbrukare: ”En akt av solidaritet”

 Maria Wilhelmson konstaterar i en ledare i tidningen Kristdemokraten att det varje år föds mellan 150 och 200 barn med skador som är relaterade till moderns drogmissbruk, oftast alkohol. Hon poängterar att den kommande lagen med tvångsvård av gravida missbukare är lika mycket för kvinnans skull som för fostrets. Ingen mamma vill…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Landstingspolitikern Birgitta Nordvall om subvention av p-piller

Det mest omskrivna som förvånande inslaget i Anders Miltons idépromemoria var förslaget om subventionering av hormonella preventivmedel. Socialstyrelsens rapport: Skillnader i kostnader mellan olika typer av preventivmedel” konstaterade 2006 att ”Något samband mellan subventioneringsgrad av p-piller och antalet aborter har inte kunnat påvisas.” Vad tycker kristdemokraternas gruppledare för landstingsfullmäktige i…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Miltons rapport klar

Anders Milton, ordförande i en arbetsgrupp från Socialdepartementet överlämnade igår till socialminister Göran Hägglund förslag på åtgärder för att förbättra det förebyggande arbetet avseende oönskade graviditeter. I ett pressmeddelande från Socialdepartementet skriver man att: ”Huvudinriktningen på arbetet har varit att förstärka det förebyggande arbetet så att antalet oönskade graviditeter minskar. Skolan…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Finsk kristdemokrat och abortkritiker till EU-parlamentet

Bloggen ringer upp och gratulerar de finska kristdemokraternas nya ledamot i Europaparlamentet, Sari Essayah: Hej, Sari och gratulerar till framgången i EU-valet. De finska kristdemokraterna försvarar i sitt principprogram människans rätt til liv från befruktningen till en naturlig död och betonar att ”det mest centrala värdet enligt kristdemokraterna är människovärdet”.…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Vad vill Kd:s arbetsgrupp ändra på?

Som bloggen konstaterat tidigare så föreslår den arbetsgrupp som sett över det Kristdemokratiska handlingsprogrammet en liberalisering vad gäller inställningen till aborter. Man önskar att partiet ska stödja dagens abortlagstiftning, vilket är i klar motsats till den abortkritiska inställning partiet vid grundandet hade, men även en ytterligare liberalisering av de texter partiet…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Abortdebatt i valrörelsen inför EU-valet

Under rubriken ”Abort ska vara en mänsklig rättighet” berättar Centerpartiet idag om en valdebatt i Uppsala där deras fjärdenamn, Marie Wickberg, gav sin syn på abort: – Enligt FN är det en mänsklig rättighet att ha en meningsfull fritid och att få ta del av kultur, men det är inte…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Historien upprepar sig – vårdpersonalen öppnar för nya rutiner

För drygt 11 år sedan diskuterade hela Sveriges media det beslut som kvinnokliniken på Sundsvalls sjukhus tagit. Då gällde det en värdigare hantering av aborterade foster. Nu gäller det en nyktrare syn när det gäller att sjukvården inte ska bidra till att underlätta för könsaborter. Då som nu gick debattens vågor…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Nu ligger bollen hos socialminister Hägglund

- Jag kommer att avvakta Socialstyrelsens utredning. Citatet är socialminister Göran Hägglunds och uttalandet gjorde han till tidningen Dagen i samband med debatten om könsaborter i början av året. Igår kom Socialstyrelsens svar. (Se förra bloggposten.) Socialstyrelsen meddelade att det inte går att hindra att svensk sjukvård möjliggör och utför abort…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

En eloge till regeringen

Äntligen! Det tog tid men i fredags kom äntligen beskedet om att den efterlängtade arbetsgruppen äntligen kan starta och för att leda arbetet har Anders Milton utsetts, vilket många tidningar i Sverige skrev om i helgen. Tonårsaborterna har på tio år ökat med 73 procent och sjukdomar som hiv och klamydia sprids explosionsartat.…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Abortkritiker ”kvästa” av kristdemokraternas partiledning

Kvällspostens Peter J Olsson anger intressanta argument till varför han tror att kristdemokraterna ligger risigt till i opinionsmätningarna i artikeln ”Kd är illa ute” och tidningen Kvällsposten. Olsson uttrycker sig på följande sätt: I den fortsatta ambitionen att bli ett ofarligt borgerligt parti som alla kan rösta på, har kristdemokraterna…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Har kristdemokraterna glömt gräsrötterna?

Kenneth Jonsgården skriver i Arbetarbladet den 3/3 2008 om kristdemokraternas utsatta position: Visst är det trevligt att sitta i en regering, men för kristdemokraterna har regeringssamarbetet blivit en politisk återvändsgränd. Resonemanget från Jonsgården är tänkvärt - regeringssamarbetet har verkligen blivit en politisk återvändsgränd för kristdemokraterna och mycket tyder på att de har glömt…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Dags för samvetsklausul?

De båda kristdemokraterna Annelie Enochson och Kjell Eldensjö har i en motion, 2007/08:K378 ställt krav om en samvetsklausul för personal i sjukvården. Denna motion är extra intressant mot bakgrund av den omskrivna doktorsavhandlingen i Umeå, där ju en majoritet av de tillfrågade gynekologerna ville se en samvetsklausul både för barnmorskor…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Alf Svenssons om abort

Det är länge sedan; 1984. Ändå väger Alf Svenssons ord i boken ”I tiden – Från motvind till uppvindar” tungt. Åsikter och ordval förändras men vad som sker vid en abort är detsamma: ett ofött barn dör och dess hjärta slutar slå. Här kommer ett litet citat från det det…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Lokal Kd-ledare avgår i protest mot lagändring

Sivert Eklundh, 60 år, hoppar av som lokal partiordförande för Kd i Tingsryd. En av orsakerna till detta är Göran Hägglunds val att låta utländska kvinnor göra abort i Sverige. – Detta är något som legat dolt länge i socialdemokraternas skrivbordslåda. Och då tas det fram av vår kd-ordförande och socialminister. Det är en svängning…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Fosterdiagnostik med mera

Fosterdiagnostik är ett område som är svårt och känsligt. Inte minst därför att det tangerar abortsysnen – det är abortlagen och abortpraxis som ”öppnar upp” för möjligheten att välja bort ett barn som inte anses fylla kriterierna som föräldrar och samhälle har. Just synsättet som abortlagen står för ”ett barn…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Adoption – en alternativ möjlighet

Aftonbladet-krönikören Anna Ekelund skriver i krönikan ”Adoption är ett alternativ till abort - inte ett hot” om Lennart Sacrédeus (kd) motion om inhemska adoptioner . Hon har en verkligt intressant tankegång: Som svenskar irriteras vi lätt över de ökade kraven från adoptionsländer som Kina, där en förbättrad levnadsstandard vilket minskat tillgången på adoptionsbarn, samtidigt…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Nu applåderar Birgitta Ohlsson

En av landets främsta abortliberaler är Birgitta Ohlsson (fp), ordförande i Liberala Kvinnor. Idag applåderar hon, tillsammans med Jenny Sonesson, förbundssekreterare i samma förbund, Hägglunds abortlagsändring i en replik på en tidigare artikel av de riksdagsmän som inte ville rösta för en abortlagsliberalisering. Ohlsson har varit en av de tongivande i drivandet av en abortlagsändring.…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Abortpiller på ICA?

Kanske kan man ta det tas som ett tecken på abortdebattens nya självklara plats i samhällsdebatten när Farmacieförbundet i ett pressmeddelande använder lättillgängligheten till abortpillrer som ett skräckexempel på vad en konkurransutsättning av Apoteket AB kan innebära. - Frågan har bagatelliserats, men vi hävdar med bestämdhet att läkemedel inte är vilken vara som…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Debatten och besluten kring abortlagsändringen

Den 14 november debatterades propositionen Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter. JA till Livet följde debatten som var ytterst bristfällig och där argumenten emot en lagändring inte besvarades. Nu kan du själv läsa debatten i riksdagens snabbprotokoll (§14 i protokollet). I protokollet finner du bland annat Mikael Oscarssons inlägg, som började…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Mycket läsvärd ledarkrönika

Skånska Dagbladet gör en riktigt intressant ledarkrönika idag där man förundrar sig över den bristande publiciteten kring förra veckans abortlagsändring. Med tanke på den stora kampanj för utvidgad aborträtt, så kallad abortturism, är det förvånande att uppmärksamheten i praktiken var noll när riksdagen förra veckan fattade beslut om detta. Man skulle…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Han var inte där men fick MVG ändå – men inte från sina egna

Så där värst mycket har inte skrivits i media i samband med abortlagsändringen. Men man har i alla fall konstaterat att ansvarig minister Göran Hägglund var inte där. Han deltog inte i debatten, då han i stället prioriterade en konselj på slottet. Däremot fick han MVG, trots hög frånvaro. Misslyckat…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Vad fegt – ingen debatt!

Vad är detta? Ingen av de som förespråkade lagändringen vågade eller ville ta debatten med alla de argument som lades fram. Vad dåligt! Här diskuterar man små nyansskillnader i en och en halv timme och sedan bryr sig de som förespråkar abortlagsförändringen inte ens om att försöka bemöta starka argument,…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Eva Johnsson (kd) Kronobergs län

Så är det dags för Eva Johnsson. Hon utgår från det abortpreventiva arbetet och att var under den förra regeringen som tonårsaborterna steg kraftigt i Sverige. Sedan tar hon upp kvinnornas situation, påpekar att abort inte görs lättvindigt och att det verkar bli svårt att möta de krav som ställs av…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Mikael Oscarsson (kd) Uppsala län

Oscarsson börjar med tala för en utvärdering av den svenska abortlagen, alternativ till abort, stödet till kvinnorna och mycket mer och betonar framför allt bemötandet kvinnorna får: Jag anser att den första frågan man skulle få är: Du är gravid. Finns det någonting vi kan hjälpa till med? Det är…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Sacrédeus om EU-perspektivet

Mer än någon annan talare tidigare betonar Sacredeus EU-perspektivet som han som fd Europaparlamenterariker borde ha stor kunskap om. Undrar om någon kommer att ta upp detta spår. Någon borde göra det. JL…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Lennart Sacrédeus (kd) Dalarnas län

Sacrédeus antar en väldigt mjuk ton i debatten men börjar med att prata om sin oro för att Sverige undergräver andra länders lagstiftning. Han talar vidare om risken att ”återbesöken efter aborterna för kvinnorna inte kommer att ske”. Han tar även upp risken att Försäkringskassan kan komma att få bära kostnader för…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Åsså ett tack till Runegrund (Kd) med…

Titta där…ett tack till kristdemokraten Rosita med: ”Jag vill framföra mitt tack till Rosita, för jag tycker det känns väldigt skönt att du kommit fram till det beslut vi tar i morgon.” Hon är tacksam idag, abortförespråkaren Linna. BS…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Rosita Runegrund (kd) Västra Götalands läns västra

Nu talar en intressant talare; Rosita Runegrund. Hon är den, mig veterligt, enda kristdemokrat som motionerat om att barnmorskor borde få utföra aborter och som i många år deltagit i Riksdagens tvärpolitiska SRHR-grupp. Det skall bli spännande att höra hur hon förklarar kristdemokraternas ställningstagande. Hon har förståelse för oron att…   Fortsätt läsa →

Dela detta inlägg

Sida 1 av 3123