Hem » Abortsyn » Svensk aborthistoria ur idéhistoriskt perspektiv

Svensk aborthistoria ur idéhistoriskt perspektiv

I tidskriften Ottar finns en intressant artikel av Lena Lennerhed, professor i idéhistoria, tidigare förbundsordförande i RFSU. Artikeln är ett utdrag ur nyutkomna ”Sekelslut – idéhistoriska perspektiv på 1980- och 1990-talen” av Lennerhed och Anders Burman, och där görs en resumé över utvecklingen i abortfrågan tre decennier.

Abortkritiker – ”fundamentalister”?

I ingressen står det att artikelförfattaren ”går på djupet bland feminister, filosofer och fundamentalister. Och uttrycket ”fundamentalister” avser förstås abortkritiker, vilket visar den tydliga vinklingen.

Den etiska debatten kring abortfrågan har inte bedrivits enbart på den politiska arenan, även filosofer har deltagit i den fördjupade debatten, skriver Lennerhed och exemplifierar med hur filosofen och utilitaristen Torbjörn Tännsjö argumenterar för kvinnors aborträtt liksom för att selektiva aborter ska vara fria:

Enligt Tännsjö kunde selektiv abort vara det moraliskt riktiga för fostrets skull i vissa fall, som vid Krabbes sjukdom som innebär stort lidande och tidig död för barnet, och alltså inte endast ses som en utväg för blivande föräldrar som inte önskar ta hand om ett handikappat barn.

Lennerhed nämner även den australiensiske moralfilosofen Peter Singers vilkens inlägg väckte än mer uppmärksamhet och kontrovers. Singer hävdade att i ett samhälle som präglas av ”artpartiskhet” där man tillåter att djur slaktas, finns ingen orsak att fördöma ens en mycket sen abort ens om den utförs av de mest triviala skäl, skriver hon:

Inte heller ett nyfött barn kan anses vara en person menade Singer, och fortsatte: »Att döda ett handikappat spädbarn är inte moraliskt jämställt med att döda en person. Ofta är det inte alls fel.«

En våg av idignation, kritik och missförstånd kom att följa Singer, trots att han senare nyanserade sin formulering, skriver Lennerhed. Men, undrar jag, kan man missuppfatta en så tydlig redovisning av människosynen, där Singer alltså menar att en baby inte är en person – och att det oftast är okej att döda en handikappad baby?!

En obehaglig människosyn

Vad gäller den nedtonade beskrivningen av Torbjörn Tännsjös uttalanden, kunde det även ha redovisats i artikeln att han inte bara försvarat aborter på svårt sjuka och missbildade foster utan även menar att aborter på barn med smärre defekter såsom anlag för dyslexi eller närsynthet kan vara motiverade. Vilket man kan läsa om här på Bloggen eller här i Aftonbladet. De flesta svenskar finner nog ett sådant resonemang stötande och att det vittnar om en obehaglig människosyn. http://www.aftonbladet.se/debatt/article6004817.ab

Men även om jag inte har samma grundsyn som Lennerhed i abortfrågan så är det intressant med en genomgång av modern aborthistoria utifrån ett idéhistorisk perspektiv.

E L

Dela detta inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>