Hem » Etik » Samvetsklausul » Starka känslor i debatten om samvetsklausul

Starka känslor i debatten om samvetsklausul

I Dagens Medicin har debatten om samvetsfrihet för sjukvårdspersonal, efter det att  Europarådets resolution kom i höstas, stundtals varit ganska livlig. Tydligt är att frågan delar sjukvårdsanställda i två läger. Många menar att det är en självklarhet att personal ska ha rätten att verka inom sjukvården utan att tvingas delta i verksamhet som strider mot deras samvete. Andra menar att införande av samvetsklausul skulle vara ett hot mot kvinnans rätt till abort.

För en tid sedan gjorde Catharina Zätterström och Marianne Johansson, båda vice ordförande i Barnmorskeförbundet, ett debattinlägg i Dagens Medicin.  De skriver att Svenska Barnmorskeförbundet protesterar mot den aktuella samvetsklausulen:

Som barnmorskor arbetar vi inom sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård. Där ingår abortvård. En person med betänkligheter mot just abortvård bör inte utbilda sig till barnmorska.

Nu ger distriktsläkare Manne Ring ett svar på debattsidan i Dagens medicin där han bemöter Zätterström och Johansson:

Utan att gå in på sakfrågan blir jag mörkrädd av resonemanget. I dessa debattörers värld bör man rätta in sig i ledet eller drabbas av repressalier. Tvärtom bör vi vara tacksamma mot människor som står upp för sina åsikter. Dessa behövs i alla delar av vårt samhälle och är en garant för att ett öppet och demokratiskt samhälle fungerar.

Medborgarnas integritet och individuella ansvarstagande bör uppmuntras och fritänkare är värdefulla människor som visar på systemfel, menar Manne Ring som inte håller med om att den som inte vill delta i abortverksamhet därför ska förvägras att utbilda sig till barnmorska. I en verksamhet som i artikeln bedöms som kontroversiell behövs det människor med olika åsikter, betonar han:

Dessutom får vi väl hoppas att allt annat som barnmorskor gör värdesätts även av vice ordförandena i Svenska barnmorskeförbundet.
Civilkurage innebär att våga stå upp för sina privata värderingar och är ur ett samhällsperspektiv en tillgång. Det behövs även inom den reproduktiva hälsan.

Debatten om samvetsklausul har som sagt varit intensiv med många kommentarer varav en del ganska hätska i Dagens Medicin. Förekomsten av de diametralt motsatta åsiktslägren visar väl på behovet av att tillåta vårdpersonal att inte tvingas in i en fålla där de robotaktigt utför sysslor som strider mot deras etiska uppfattning och samvete?

Svenska Barnmorskeförbundets kränkande uttalanden om att personal som av samvetsskäl till exempel inte vill delta i att utföra sena aborter eller könsselektiva aborter skulle vara olämpliga för barnmorskeyrket är ett tvingande, motbjudande sätt att utöva kontroll över sina medlemmar och kan sannerligen ge fler än disktriksläkare Ring kalla kårar.

E L

Dela detta inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>